Top of the Blogs

Top of the Blogs is ONLINE. Downloaden HIER. En HIER. En ook HIER en HIER.






Top of the Blogs is een bloemlezing van de betere online teksten, de CAPITA SELECTA van Blogland, geselecteerd door het Blogbalcollectief en uitgegeven door Uitgeverij BLBLBLEDEL. Top of the Blogs is binnenkort in herziene versie verkrijgbaar op Amazon.


BLBLBLEDEL schonk 50 exemplaren van Top of the Blogs aan de gasten van het Blogbal. Top of the Blogs werd op het Blogbal 2011 door Kittekat gelanceerd. 


Welke teksten verschijnen in Top of the Blogs #2? Mail uw suggesties naar Het Blogbal.


[Interessante link]